3 – ekgolvtrappa efter – THs Tra och Betongslipning i Varmland AB