3 Right middle – GolvSlipning Ica – THs Tra och Betongslipning i Varmland AB